Pharming aandelen

Pharming is een Nederlands bedrijf dat voor het eerst aandelen aanbood in 1998. Pharming is een bedrijf dat erg veel onderzoek doet en daardoor niet bepaald veel winst heeft. Daardoor heeft het bedrijf al elk jaar verlies gemaakt op de aandelenbeurs. Het aantal uitstaande aandelen groeit echter wel nog steeds en met grote regelmaat zijn er meer aandelen te verkrijgen. Aandeelhouders weten dat aandelen van Pharming een risico kunnen zijn. Toch is het niet ondenkbaar dat Pharming met grote, nieuwe ontwikkelingen komt, waardoor de aandelen opeens veel meer waarde hebben.

Over Pharming


Pharming is een Nederlands bedrijf dat gevestigd is in Leiden. Het bedrijf doet verschillende onderzoeken en ontwikkelingen plaats voor moeilijk behandelbare ziektes. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in slimme productie van menselijke proteïnen. Het bedrijf voert jaarlijks erg veel onderzoeken uit en er zijn altijd rond de zeventig/tachtig mensen die in het bedrijf werken.

Herman de Stier

Pharming werd vooral bekend door Herman de Stier. Dit is de eerste transgene stier in Nederland. Voordat Herman werd geboren, werden van verschillende koeien de bevruchte eicellen genetisch gemanipuleerd. Het ging vaak mis, want veel kalfjes stierven. En slechts één kalf bleek transgeen te zijn en dit was Herman. De genetische manipulatie is uitgevoerd om te kijken of koeien de menselijke stof lactoferrine zouden produceren. Dit gebeurde inderdaad bij een aantal nakomelingen van Herman, maar het was helaas niet voldoende om er iets mee te kunnen. Pharming was verantwoordelijk voor de eerste transgene stier ter wereld en daarmee is het bedrijf op de kaart gezet. Herman werd geboren in 1990 en in 2004 werd besloten hem in te laten slapen, omdat hij last van atrose had. Nu staat hij opgezet in het Naturalis museum in Leiden.

Pharming in Nederland


Pharming is voor Nederland een belangrijk bedrijf, omdat er veel verschillende onderzoeken plaatsvinden die veelzeggend zijn voor de toekomst. Het bedrijf richt zich tegenwoordig vooral op onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten. Hoewel het bedrijf vrijwel elk jaar met een flink verlies eindigt, doet het toch goede zaken en ontwikkelingen.

Pharming sluit af met verlies

Pharming zal ook 2012 met verlies sluiten. Dit werd in november 2012 bekend gemaakt. De eerste negen maanden van het jaar was het nettoverlies zo’n 13 miljoen euro. Daarna is dit bedrag zelfs opgelopen tot ruim 24 miljoen euro. Deze enorme stijging heeft te maken met een eenmalige aanbetaling voor onderzoek naar Ruconest in de Verenigde Staten. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet naar buiten gebracht en medewerkers van Pharming hopen dat met de resultaten de goede richting op gaat.